patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Marbres García

Taller de marbristes

En construcció

Obra funerària

Cementiri de sant Nicolau de Sabadell (Vallès Occidental)

  • Tomba de la Comunitat de Preveres de la Parròquia de Sant Feliu
  • Nínxol de la família Casanova Díez
  • Nínxol de la família Onetti
Print Friendly, PDF & Email