patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Rafael Atché Ferrer

Escultor (1854-1923). Autor, entre d’altres obres, de l’estàtua de Colom de Barcelona.

Obra funerària

CEMENTIRI DE MONTJUÏC DE BARCELONA(BARCELONÈS)                                 
Panteó de Jaume Puncernau Pintó

Any : 1918-1919
Situació : Via Sant Joan, agrupació 9, nº 85

construction copia

Panteó de la família Coromina

Any : 1907
Situació : Via Sant Oleguer, agrupació 5, nº 33

construction copia

Panteó d’Adanta Boada, vídua de Torres

Any : 1906
Situació : Via Sant Pere, agrupació 1, nº 21

construction copia
Panteó d’Anselm Coma

Any : 1904
Situació : Via Sant Francesc, agrupació 2, nº 56

construction copia
Panteó de Pascual Madoz

Any : 1901
Situació : Via Sant Oleguer, agrupació 5, nº 31

construction copia
Panteó de la família de Vicens Gassol

Any : 1900
Situació : Via Sant Josep, agrupació 4, Lletra D

construction copia
Panteó de Frederic Carreras de Campa

Any : 1892
Situació : Via Sant Josep, agrupació 2, nº 43

construction copia
Panteó Buxeda

Àngel

Any : 1888
Situació : Via Sant Pere, agrupació 1, nº 18

construction copia
Panteó de Manuela Gandia, vídua de Ferrer

Any :1884
Situació : Via Santa Eulàlia, agrupació 2, nº 6-7

construction copia
CEMENTIRI DEL MASNOU(MARESME)               
Panteó Sensat Pagès
CEMENTIRI DE SANT NICOLAU DE SABADELL(VALLÈS OCCIDENTAL)               
Mausoleu de Maria Sanpera
CEMENTIRI DE SANT FELIU DE GUÍXOLS(BAIX EMPORDÀ)
Panteó Família Sibils

Figura femenina resolzada sobre un sarcòfag.
Panteó nº 11

Sibils família panteó
Panteó Salvio Rabell Comas

Figura femenina recolzada sobre un sarcòfag.

Rabell Comas panteó
Panteó família Alsina

Mare de Deú amb fulla de palma i ram de flors entre les mans.

Alsina_família panteó

 

CEMENTIRI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS(ALT PENEDÈS)               
Panteó de Ramon Marimón

Escultura de dona sedent amb una corona de roses a la falda. El panteó conté nombrosa ornamentació escultòrica.

Arquitecte: Josep Domènech
Escultor: Rafael Atché

Any 1913

Panteó de Miguel Torres

Àngel amb una espasa entre les mans.

Arquitecte:
Escultor: Rafael Atché
Obra signada

Any 1870-1880

 

CEMENTIRI DE VILASSAR DE MAR(MARESME)               
Panteó Mir Mir

Arquitecte: Gaietà Buigas Monrava
Escultor: Rafael Atché

Panteó Mir Mir

 

Print Friendly, PDF & Email