patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Cementiri de Figuerola del Camp

La Població

Figuerola del Camp és cap de municipi. Té actualment uns 340 habitants. Hi destaca l’esglesia parroquial de Sant Jaume

Descripció

Segons la Encuesta de Insfraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2009, el municipi de Figuerola del Camp disposa de dos cementiris de titularitat parroquial (Figuerola i Miramar). Ambdós ocupen un total de 1.700m2. L’any de l’enquesta presentaven una mitjana de saturació del 82,35%.

El cementiri de Figuerola del Camp és de planta rectangular.

Història

Pendent

Per saber-ne més

Pendent

Localització

Vegeu mapa funerari de la comarca de l’Alt Camp

Print Friendly, PDF & Email