patrimoni funerari.cat



Inventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Cementiri de Valldossera

La Població

Pendent

Descripció

Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2009, el municipi de Querol disposava de dos cementiris de titularitat municipal amb una superfície total de 903m2. Ambdós recintes equipats amb capella i dipòsit de cadàvers. La mitjana de saturació és del 86,05%. Els altres dos cementiris són el de Sant Jaume de Montagut i el de Valldossera.

Història

Pendent

Per saber-ne més

Pendent

Cliqueu al mapa i seleccioneu l’element que voleu consultar.

Print Friendly, PDF & Email