patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Cementiri de Barberà de la Conca

La Població

Barberà de la Conca és un municipi de 539 habitants a la Comarca de la Conca de Barberà Està format pel nucli de Barberà i l’agregat d’Ollers. A Barberà hi destaca l’església parroquial de Santa Maria, d’estil barroc i el castell medieval del segle XI, d’on provenen dues osseres que avui estan al Museu Diocesà de Tarragona : la de fra Guillem de Guimerà i la del cavaller de Joan de Sentmenat.

Descripció

Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2010, el municipi de Barberà de la Conca disposa de dos cementiris, el de Barberà de titularitat municipal i el d’Ollers parroquial. Ambdós ocupen una superfície total de 2.894 m2. i l’any de l’enquesta presentaven un grau de saturació del 82,07%.

El cementiri de Barberà está format per blocs de nínxols perimetrals i tombes a terra, la majoria de les quals marcades amb creus de ferro. En un dels murs perimetrals hi ha sis panteons familiars en forma de capella amb volta de canó, que no presenten cap decoració exterior.

La porta d’accés actual és moderna però encara es conserva la porta antiga, de fusta, amb un timpà arrodonit coronat amb una creu.

Història

L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, a Montblanc, custodia l’expedient de la construcció del cementiri, datat l’any 1925. Els plànols originals preveien un nombre molt superior de panteons-capella, que finalment no s’han construït. També es preveia una alçada de dos unitats pels nínxols, que finalment s’agrupen en tres unitats d’alt.

L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) disposa digitalitzat del «Inventario de la parroquia de santa Maria del pueblo de Barbarà, arciprestazgo de Montblanch» de 1925 on es descriu el cementiri de la manera següent:

XII

Cementerio

A. Descripción: Esta cerrado de pared de cal y canto de 2,00 de altura y con puerta de madera.

a) Situación: al norte del pueblo.

b) Distancia de la Iglesia: Un Kilometro.

c) Extensión: cincuenta metros de largo por cincuenta de ancho.

d) Panteones. Hay siete capillas en regular estado con sus correspondientes sepulturas; y alguna en estado ruinoso.

e) Nichos: Hay algunos que se estan recomponiendo y haciendo en el presente otros varios de nuevos.

f) Fechas de construcción y bendición: Hace unos sesenta años según testimonio de persona autorizada.

g) Estado de conservación: Regular.

B. Propiedad

a) El cementerio es municipal.

b) Llaves: Una que tiene el sepulturero.

C. Junta del cementerio. La forma el párroco como presidente, el alcalde vicepresidente y cuatro vocales.

Per saber-ne més

No s’han trobat referències


Cliqueu al mapa i seleccioneu l’element que voleu consultar.

 

Print Friendly, PDF & Email