patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Cementiri vell d’Aguiló

La Població

Aguiló és un poble del municipi de Santa Coloma de Queralt, comarca hi de la Conca de Barberà. Hi destaquen les esglésies de Santa Maria i de Sant Vicenç.

Descripció

Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2011, el municipi de Santa Coloma de Queralt disposa de dos cementiris de titularitat municipal, que ocupen una superfície total de 6.962 m2. L’any de l’enquesta presentaven un grau de saturació del 93,44%. i estaven equipats amb dipòsit de cadàvers.

El cementiri vell d’Aguiló, no contemplat a l’enquesta, està actualment en desús. Encara s’hi poden veure algunes estructures de nínxols, gairebé tots sense làpides i tapats amb maons. Els murs perimetrals, de pedra seva, estan en mal estat.

Es troba situat a la part posterior del temple de Santa Maria. Presenta planta rectangular.

Història

No s’ha trobat cap referència sobre la construcció o la història del cementiri.

Per saber-ne més

No s’han trobat referències

Cliqueu al mapa i seleccioneu l’element que voleu consultar.

Print Friendly, PDF & Email