patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Clot dels Aubins: testimoni de la Guerra Civil a la Segarra

El 28 de juliol de 1936, en un indret anomenat El Clot dels Aubins, a uns dos km. de Cervera en direcció a Agramunt, van ser assassinats 12 religiosos carmelites de Tàrrega.

La comunitat carmelita de Tàrrega estava formada per quatre sacerdots, cinc clergues amb professió simple, un profés no sacerdot i dos novicis. Gairebé tots ells van decidir marxar o amagar-se perquè la repressió religiosa a la zona era, en aquells moments, molt intensa; però la majoria van ser detinguts a l’estació de tren i conduits dalt d’un camió des de Tàrrega fins a Cervera. Segons els testimonis, van ser lligats de dos en dos i posteriorment se’ls disparà. Mentre anaven caient en un femer, van ser cremats amb gasolina. Les restes que se’n recuperaren, estan dipositades a l’església del Carme de Tàrrega.

En entrar al camí que forma aquest memorial, una moderna placa ens indica el següent:

“En aquest lloc, la matinada del 29 de juliol de 1936, reberen la palma del martiri els Dotze Carmelites de la Comunitat de Tàrrega, Pare Àngel M. Prat i companys, beatificats a Roma el dia 28 d’octubre de 2007. En Memòria de la beatificació”.

El camí està marcat amb diversos monòlits commemoratius on els familiars han anat situant-hi plaques de record fins arribar al lloc exacte de l’afusellament on hi veurem un monòlit que detalla el nom i cognoms dels dotze carmelites. Anualment s’hi celebra un homenatge. El 15 de novembre de 2008 el monument va ser pràcticament destruït per un acte de vandalisme però ha estat reparat completament.

Per conéixer i saber-ne més

Web Diari de Guerra: El Clot dels Aubins a Cervera. Martiri dels Carmelites. [visitat 29 de novembre d e 2013]

Print Friendly, PDF & Email