patrimoni funerari.cat



Inventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Cementiri de Garrigàs

La Població

Garrigàs és un municipi de la comarca de l’Alt Empordà amb uns 400 habitants. Al nucli del cap del municipi hi destaca l’antiga església parroquial de Sant Miquel, d’origen medieval, situada a pocs metres del cementiri.

Descripció

Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2010, el municipi de Garrigàs compta amb dos cementiris de titularitat municipal, que ocupen una suprfície total de 758 m2. Amdós estan equipats amb capella i l’any de l’enquesta presentaven una mitjana del grau de sturació del 72,30 %.

El cementiri de la població de Garrigàs, situat al nord, és de planta rectangular.

Història

En construcció

Per saber-ne més

En construcció

Cliqueu al mapa i seleccioneu l’element que voleu consultar.

Print Friendly, PDF & Email