patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Els Tres Roures: memòria d’un episodi històric

Els Tres Roures és un indret entre els termes municipals del Bruc (Anoia) i Sant Salvador de Guardiola (Bages) on el 17 de novembre de 1822, en el decurs d’una sèrie d’insurreccions durant el Trienni Liberal, van ser afusellades 24 persones, molts d’ells religiosos. Les fonts consultades assenyalen al general Antoine Rotten, governador militar de Barcelona, com el responsable d’aquests afusellaments. Els cossos estan enterrats actualment en un vas sepulcral de la nau central de la basílica de Santa Maria de Manresa.

Descripció

Obelisc de pedra d’uns 3 m d’alçada i uns 80 cm d’ample sense cap decoració ni coronament. A la cara frontal hi ha una placa de bronze amb la següent inscripció:

En Recordança del Aplech Tradicionalista de 18 de març de 1923 ab el que es conmemora el 1er. Centenari de les 24 víctimes sacrificades del sectarisme dels constitucionals el 17 de novembre de 1822 per ordre del General Rotten. Heus aquí els seus noms: Juan Bta. Vilaseca, Ignsasi Font, Ignasi Noves, R. Francisco Tallada, Dr. Josep Bohigas, Dr. Francesc d’A. Font y Ribot, P. Joan Urigoitia, R. Fr. Leandre de Palou, P. Pr. Felix de Verdú, P. Fr. Josep Francesc de Barcelona, P. Fr. Fèlix d’Igualada, P. Fr. Gerard de Barcelona, P. Fr. Josep de Tarragona, Pr. Fèlix de Berga, P. Fr. Valentí Oliveras, P. Fr. Jaume Soler, R. Ignasi Freixa, R. Ignasi Giralt, Jaume Miralles, Joaquim Oliveró, Antoni Camps, Marian Brossa, Magí Francoy y Josep Altimiras. Pregueu per ells.

Immediatament a sota d’aquesta placa de bronze, hi ha gravat a l’obelisc la inscripció següent:

A 40 metres cap a la vall d’enfront fou el loch del sacrifici

El mateix obelisc ens informa que el lloc de l’afusellament va ser a uns metres (40). L’indret pertany administrativament avui a Sant Salvador de Guardiola (Bages) i, en canvi, el monument està situat al terme municipal del Bruc (Anoia).

Una altra inscripció diu:

Aqui als 17 de novembre de 1822 foren sacrificades les 24 víctimes dels 3 roures. A.C.S. Padrí commemoratiu del primer centenari.

Situació

Carretera BP 1101, km 7,8

Per saber-ne més

AMICS DE MONTSERRAT, ed. (1971): Folklore montserratí.
D.I.M.C. (1824): El Día diez y siete de noviembre de 1822, o sea breve resumen del asesinato de las 24 victimas de la ciudad de Manresa y demas circunstancias que acompañaron á hacer mas funebre aquel horroroso dia. Manresa, Ed. Ignacio Abadal.
Enciclopèdia Catalana: www.enciclopedia.cat
MASATS i LLOVER, JOAN (1989): En Mansuet Boxó, entre la llegenda i la història. Guerrilers i reialistes a l’entorn de Montserrat 1808-1822. El Brogit.
Bloc Històries manresanesLiberals i absolutistes a Manresa, la llista de ca l’Assols”. [consultat 9 d’agost de 2014]

Print Friendly, PDF & Email