patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Església vella de Sant Bartomeu de Vallbona: lloses sepulcrals

L’antic temple de Sant Bartomeu de Vallbona va ser destruït durant la Guerra Civil i, actualment, només se’n conserven fotografies antigues. La població va erigir un nou temple a mitjans del segle XX.

Gràcies a mossèn Joan Avinyó, prevere i rector de la parròquia de Sant Salvador de Cabrera a principis del segle XX, que va deixar escrita una monografia (vegeu-ne la referència al final d’aquesta entrada) sobre Cabrera i sobre Vallbona d’Anoia, sabem que a l’interior d’aquest antic temple existien algunes tombes.

Davant l’altar del Sant Crist hi havia la sepultura d’Antoni Taraffa Gralla, que va obtenir dret de sepultura gràcies a les aportacions en la restauració del temple. El vas duia la següent inscripció:

Heri mihi hodie tibi / Vas de Antoni Taraffa vidrier y dels seus / 1749

Davant l’altar del Roser hi havia el vas sepulcral de la família Foxà, senyors de Cabrera i de Vallbona. Sembla que a la llosa només hi havia gravat un lleó i no portava cap altra inscripció. Segons els registres parroquials, el primer membre enterrat de la família podria ser Ignasi de Foxà, mort l’any 1672. Es té constància que, com a mínim, fins a principis del segle XIX, s’hi van enterrar membres d’aquesta família.

També s’hi podien trobar les sepultures d’alguns dels rectors de la parròquia, com la del rector Josep Carbó, mort l’any 1809.

Desconeixem si algunes d’aquestes lloses sepulcrals s’han conservat.

El Fons del fotògraf Josep Salvany (Font: Biblioteca de Catalunya) ha conservat una imatge de l’antiga església de Sant Bartomeu, avui desapareguda:

Vallbona

 Per saber-ne més

Avinyó, Joan. Monografía histórica del Castell de Cabrera y poble de Vallbona en el Panadés. Igualada, 1909 [consultat en línia 8 d’agost de 2014]

Print Friendly, PDF & Email