patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Cementiri de Castellar

La Població

Castellar és un poble del municipi d’Aguilar de Segarra, comarca del Bages.

Descripció

Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2011, el municipi d’Aguilar de Segarra disposa de quatre cementiris, dels qual tres són de titularitat parroquial i el quart municipal. En conjunt sumen una superfície total de 1.603 m2. I unicament els parroquials estan equipats amb capella. L’any de l’enquesta presentaven un grau de saturació mitjà del 54,15%.

El cementiri de Castellar és de titularitat parroquial. Amida uns 100 m2. sobre una planta quadrada. Està equipat amb capella però no té cap altra equipament. L’any de l’enquesta havia arribat al 100% de saturació però per la situació que ocupa, és possible l’ampliació.

Història

No s’ha trobat cap referència sobre la construcció o la història del cementiri.

Per saber-ne més

No s’han trobat referències

Cliqueu al mapa i seleccioneu l’element que voleu consultar.

Print Friendly, PDF & Email