patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Tomba del duc Ferran Joan Ramon Folc

febrer 2009

Ferran I Joan Ramon Folc de Cardona i Enríquez (1469 – Barcelona, 13 de novembre de 1543) fou duc de Cardona, comte de Prades, vescomte de Vilamur, marquès de Pallars Sobirà i senyor de la baronia d’Entença (1513-1543). Fou el personatge més influent de la noblesa catalana de l’època.

La tomba del duc està situada a l’esquerra de l’altar major de l’església de Sant Vicenç de Cardona. També hi és enterrada la seva primera esposa, Francisca Manrique de Lara, morta l’any 1539.

El sepulcre, del segle XVI, és d’estil gòtic tardà i es situa dins un arcosoli d’estil renaixentista profusament decorat amb motius geomètrics, vegetals i florals. Al capdamunt de l’arcosoli, en forma de timpà, dos àngels sostenen els escuts familiars.

A la tapa de l’urna hi ha les figures jacents de Ferran i Francisca. El duc va vestit amb armadura i espasa i reposa el cap, aguantat pel braç esquerra, sobre un coixí ricament decorat. Als seus peus, un gos mira fidelment l’amo. La seva esposa, vestida amb rics ropatges, creua les mans sobre el pit amb les quals aguanta un rosari. Ambdós personatges estan coronats.

A la part frontal del sarcòfag, dos àngels sostenen una inscripció, avui il·legible. A banda i banda, hi ha, a l’esquerra, la figura de Sant Sebastià i, a la dreta, la de Sant Jeroni.

Està en molt mal estat de conservació i la il·luminació existent no permet una bona observació.

Print Friendly, PDF & Email