patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Cementiri d’Abrera

La Població

Abrera és un municipi de més d’11.000 habitants de la comarca del Baix Llobregat.

Descripció

Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2011, el municipi d’Abrera disposa de tres cementiris de titularitat municipal (Abrera, el cementiri vell d’Abrera i el de Santa Maria de Villalba), que ocupen un total de 8.118 m2. L’any de l’enquesta presentaven un grau de saturació del 49,99%.

Cementiri modern, format per blocs de nínxols. Presenta planta allargassada lleugerament rectangular amb una superfície de 6.200 m2. No és possible l’ampliació i l’any de l’enquesta presentava un grau de saturació del 70%. Disposa de capella ecumènica però no té altres serveis, com dipòsit o crematori.

Història

El pla municipal de 1987 dota d’equipaments el municipi: el cementiri s’allunya del nucli urbà.

Per saber-ne més

No s’han trobat referències.

Cliqueu al mapa i seleccioneu l’element que voleu consultar.

Print Friendly, PDF & Email