patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Cementiri d’Abella de la Conca

La Població

Abella de la Conca és cap del municipi del mateix nom. La població té, actualment, prop de 200 habitants. Hi destaca l’antiga església parroquial de Sant Esteve, d’època romànica.

Descripció

Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2011, el municipi d’Abella de la Conca disposa de cinc cementiris de titularitat municipal, que ocupen una superfície total de 892m2. L’any de l’enquesta presentaven un grau de saturació del 66,91%.

El cementiri d’Abella està adossat a l’església. Està construït amb planta irregular sobre una superfície de 286 m2. No disposa de capella ni de dipòsit. No és possible l’ampliació i l’any de l’enquesta presentava un grau de saturació del 70%.

Història

No s’ha trobat cap referència sobre la construcció o la història del cementiri.

Per saber-ne més

No s’han trobat referències

Cliqueu al mapa i seleccioneu l’element que voleu consultar.

Print Friendly, PDF & Email