patrimoni funerari.cat



Inventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Cementiri de Begòs

La Població

Begòs és un poble del municipi d’Es Bòrdes (Vall d’Aran) amb uns 18 habitants. Hi destaca l’església parroquial de Sant Roc, romànica.

Descripció

Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2010, el municipi de Es Bòrdes té quatre cementiris, tots ells de titularitat municipal i amb una superfície total de 623 m2. L’any de l’enquesta presentaven una saturació mitjna del 68,24%. Aquests quatre cementiris són : Arró, Begòs , Benòs i Es Bòrdes.

El cementiri de Begòs es troba adossat a l’església. Té planta irregular. Està envoltat d’un mur de mitja alçada i l’accés es fa a través d’una porta de fusta massissa coronada per una teulada a doble vessant de pissarra negra.

Història

No s’ha trobat cap referència sobre la construcció o la història del cementiri

Per saber-ne més

No s’han trobat referències


Cliqueu al mapa i seleccioneu l’element que voleu consultar.

Print Friendly, PDF & Email