patrimoni funerari.catInventaris i estudis sobre cementiris i tombes

Cementiri de Bossòst

La Població

Bossòst és una de les principals poblacions de l Vall d’Aran mb uns 1.200 habitants. Hi destaca l’església parroquial dedicada a la Purificació de Maria.

Descripció

Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2010, el municipi de Bossòst disposa d’un cementiri de titularitat municipal equipat amb capella i d’una superfície de 650 m2. El recinte té planta quadrada i està envoltat per murs perimetrals.

Al centre hi podrem observar una gran creu llatina. Les tombes són molt similars a les que trobem als cementiris francesos, tot i que en aquest recinte hi destacarem algun antic panteó-capella remarcable.Cal assenyalar, a més, la llinda de la porta amb la següent inscripció:

En obsequio de Dios y de la religión los hermanos / D. Franº y D. José Puig y Paba han costeado / esta portalada y gran parte del cementerio / sea para gloria de Dios y santo recuerdo de la numificencia y liberalidad de tan / piadosos creyentes / año 1877

Història

La llinda de la porta abans descrita és interessant per la informació que pot donar.

Gràcies a la documentació conservada a l’Arxiu Generau d’Aran, es pot saber que l’arquitecte Francisco Bordalba Montardit va presentar un «Proyecto de Urbanización y Adecentamiento del Cementerio de Bossost» l’any 1956. En aquell moment el recinte estava equipat amb capella i dipòsit. El projecte preveia, també, la gran creu amb sudari  que hi ha actualment al centre del recinte; va ser construïda amb marbre blanc portat des d’Almeria.

Per saber-ne més

No s’han trobat referències


Cliqueu al mapa i seleccioneu l’element que voleu consultar.

Print Friendly, PDF & Email